Partnere

Partner og administrator
Institut for Veterinær- og HusdyrvidenskabKU logo
Partnere
Institut for Klinisk VeterinærmedicinKU logo
Institut for Fødevare- og RessourceøkonomiKU logo
Institut for Matematik og Computer science
DTU
Institut for Molekylærbiologi og GenetikMolekylaerbiologi og Genetik
Center for Kvantitativ Genetik og GenomforskningKvantitativ Genetik og Genomforskning
VikingGeneticsViking Genetics
Trans Embryo GeneticsTransEmbryo

EmbryoTrans BiotechEmbryoTrans Biotech

Bidragsydere
Masterrind (Tyskland)
Université Laval (Canada)Laval University
Melior Life Sciences (USA)Melior Life Sciences