EliteSemen

Modning af kvie
Modning af oocytter (æg) fra en kvie med højt avlsindeks (foto: Emma Kathrine Lorenzen)

EliteSemen er støttet af Mælkeafgiftsfonden. EliteSemen er planlagt som en strategisk udvidelse af vores nuværende og fremtidige aktiviteter i projekterne EliteOva og SEARMET, som finansieres af henholdsvis Innovationsfonden og EU H2020, og som er rettet imod implementering af reagensglasbefrugtning (IVF) i avlen af malkekvæg. EliteSemen vil fokusere på at udvælge avlstyre ved at identificere parametre, som kan bruges til at vurdere kvaliteten af unge tyres sæd til IVF og kønssortering.

Brugen af IVF og kønssortering af sæd kombineret med genomisk udvælgelse af de befrugtede æg efter DNA-markører vil have stor betydning for kvægavlen. Teknologierne vil øge effektiviteten i det eksisterende avlsarbejde, idet generationsintervallet kan forkortes og selektionspresset kan øges. Yderligere vil en mere effektiv kvægavl gøre det muligt hurtigere at fremavle dyr, som imødekommer samfundsmæssige målsætninger såsom lavere metan-emission. For at sikre at metoderne også er samfundsmæssigt robuste, vil EliteSemen i synergi med EliteOva vurdere befolkningens og erhvervets accept.

Tidshorisonten for EliteSemen er fra 1.1.2019 til 31.12.2021. 

Finansiering

Mælkeafgiftsfonden c/o Landbrug & Fødevarer

Agro Food Park 13 
DK-8200 Århus N

Partnere

Københavns Universitet

Rolighedsvej 25 
DK-1958 Frederiksberg C

Aarhus Universitet 

Blichers Alle Foulum 
DK-8830 Tjele

Viking Genetics

Ebeltoftvej 16 
DK-8900 Randers Ø

Embryotrans Biotech Aps

Bregnevang 16 
DK-4690 Haslev

Estonian University of Life Sciences

Kreutzwaldi 62 
51014 Tartu (Estonia)