Baggrund

Kalv
Europas første reagensglasbefrugtede (IVF) kalv født 1987 (foto: Torben Greve)

Nu skal det være muligt at udvælge de bedste kalve, længe inden de er født. Det tjener til at sætte turbo på den danske avl af malkekøer og dermed forbedre de danske mælkeproducenters konkurrenceevne. Samtidig vil projektet kunne bidrage positivt til at forebygge klimaforandringer, idet det også bliver muligt at selektere for køer med et mindre metanudslip.

Et nyt forskningsprojekt vil udvikle en teknik, der - ved hjælp af DNA-markører - kan udvælge kalve med de ønskede gener, allerede få dage efter ægget er befrugtet. En af de nye DNA-markører kan udpege de befrugtede æg, som vil resultere i køer, hvis maver producerer mindst mulig metan. Det kommer til at betyde, at metan-udslippet fra projektets køer og deres efterkommere kan reduceres med 5 % om året. Hvis dette overføres til den danske malkekvægbestand, vil dette svare til en reduktion på 2,3 % af det samlede metanudslip i Danmark.

Overordnet er formålet med EliteOva at sikre hurtigere fremskridt i avlen af fremtidens malkekøer, således at produktionen af dansk mælk bliver så effektiv og miljøvenlig som mulig. Projektet rummer omfattende undersøgelser af de befrugtede æg og de fødte kalve for også at sikre deres sundhed og kvalitet i den videre avl.

EliteOvas deltagere, som både omfatter førende danske universiteter og centrale kommercielle aktører inden for dansk kvægavl, er bevidste om, at projektets tanke om at sætte turbo på kvægavlen ved hjælp af bioteknologi kan give anledning til etisk diskussion. Med denne hjemmeside og en række andre aktiviteter, som løbende vil blive annonceret her, vil projektet åbne for en diskussion med sine vigtigste interessenter, den danske offentlighed og de danske mælkeproducenter. Da dansk mejeriproduktion er et vigtigt eksporterhverv, vil der også blive lavet en parallel engelsksproget side.

EliteOva er støttet af Innovationsfonden under programmet 'Grand Solutions'.