Organisering

24 timer efter biopsy
24 timer efter biopsy i IVC (foto: Emma Kathrine Lorenzen)

EliteOva-konsortiet består af 8 partnere og 3 bidragsydere (se mere under Partnere).

Københavns Universitet (UCPH) er projektadministrator. Professor Poul Hyttel er projektleder, Postdoc Jan Secher er projektleder trainee, Betina W Jensen er projektadministrator og projektleder.

For at sikre effektiv beslutningstagning på generelle spørgsmål om strategi, økonomi, videnskab og prioriteringer er der etableret en styregruppe bestående af 8 medlemmer med stemmeret.

Styregruppen

  • Søren Borchersen (VikingGenetics) er formand for styregruppen
  • Søren E Madsen (TransEmbryo),
  • Lotte Strøbech (ETB),
  • Birgit Nørrung (DVAS/SUND),
  • Mogens S. Lund (AU),
  • Peter Sandøe (IFRO/SCIENCE),
  • Jørgen S. Agerholm (DVCS/SUND) 
  • Haja Kadarmideen (DTU)

Styregruppen vil sikre en effektiv beslutningstagning i strategiske og budgetmæssige forhold. Styregruppen mødes tre gange om året for at sikre projektets fremdrift. En uge før hvert møde sender projektkoordinatoren en kort rapport (1 side) om projektets fremskridt i henhold til arbejdsplanen sammen med dagsordenen for mødet, hvor det er angivet for hver dagsordenspunkt, om det kun er information eller til beslutningstagning.

Organisering